Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Đề án xây dựng Trung tâm sao lưu dự phòng tập trung nghành chứng khoán Việt Nam”

Đề tài “Đề án xây dựng Trung tâm sao lưu dự phòng tập trung nghành Chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: TS.Đoàn Thanh Tùng

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Tin học và Thống kê UBCKNN

Mã đề tài: UB.05.10

 LỜI MỞ ĐẦU

 Tính cấp thiết của đề tài

Thảm họa là một thực tế của cuộc sống và không ai có thể dự đoán được. Thảm họa cũng có nhiều hình thức khác nhau, có thể xuất phát từ thiên nhiên hay từ chính con người. Thảm họa có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, hậu quả của mỗi hình thức có thể rất khác nhau. Có khi, hậu quả có thể không lớn, dễ dàng khắc phục, nhưng cũng có khi là vô cùng thảm khốc và để lại hậu quả thật trầm trọng.

Nền kinh tế hiện đại cần có biện pháp để đương đầu với những nguy cơ của thảm họa. Bất cứ ngành nào cũng có nguy cơ đối đầu với thảm họa. Chính vì vậy, nếu không có biện pháp nhằm ngăn ngừa hay có biện pháp để duy trì tính liên tục cho hoạt động của ngành thì nguy cơ thiệt hại sẽ trở nên rất khó lường. Đặc biệt là các ngành có sự phụ thuộc lớn vào công nghệ.

Trung tâm dữ liệu dự phòng thảm họa vô cùng quan trọng với một quốc gia, đặc biệt với ngành chứng khoán, nơi nắm giữ toàn bộ số liệu liên quan đến hệ thống giao dịch, thanh toán, … của ngành chứng khoán.

Nhiệm vụ chính của Trung tâm này là chia sẻ dữ liệu với các trung tâm chính của toàn ngành, đảm bảo mọi hoạt động công nghệ thông tin cho ngành chứng khoán khi có sự cố xảy ra với thời gian gián đoạn thấp nhất. Trung tâm sao lưu dự phòng sẽ lưu trữ và chạy song song một hệ thống dữ liệu khác (cùng nội dung) bên cạnh hệ thống dữ liệu vận hành hàng ngày của hệ giao dịch, lưu ký chứng khoán.

 Mục tiêu của việc Backup dữ liệu là để duy trì tính liên tục của hệ thống và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong mọi trường hợp để không bị mất các thông tin, dữ liệu lưu trữ, đảm bảo hệ thống chính vẫn hoạt động bình thường. Thông thường, hoạt động Backup dùng để: Phục hồi cho hệ thống trong trường hợp hệ thống có trục trặc; Sử dụng hệ thống này làm hệ thống thay thế khi hệ thống chính phải ngừng hoạt động do những lý do bất khả kháng; Chống thiên tai động đất, địch họa; Chống tấn công khủng bố; Đề phòng trường hợp chiến tranh.

Back-up là vấn đề thực sự quan trọng  đối với ngành chứng khoán. Hoạt động chứng khoán là loại hình hoạt động sử dụng công nghệ rất lớn. Hầu hết các hoạt động của lĩnh vực chứng khoán đều có vai trò to lớn của công nghệ tin học. Hơn thế nữa, những thông tin, dữ liệu của ngành chứng khoán đều là những thông tin quan trọng cần được lưu giữ và tham khảo thường xuyên. Bất kỳ một sự gián đoạn nào trong hoạt động của hệ thống hay những mất mát về số liệu của hoạt động chứng khoán đều có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngành chứng khoán hay trực tiếp gây ra những thiệt hại cho các công ty chứng khoán hay nhà đầu tư tham gia thị trường.

 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Đề tài tập trung giải quyết những mục tiêu chính như sau:

+ Đánh giá và nhận thức đúng về tính chất quan trọng của hoạt động Backup trong lĩnh vực chứng khoán.

+ Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Backup dữ liệu trong lĩnh vực chứng khoán và một số lĩnh vực tương tự của Việt Nam và thế giới.

+ Đánh giá thực trạng của hoạt động Backup trong ngành chứng khoán Việt Nam hiện nay.

+ Đề xuất những giải pháp, những kiến nghị để xây dựng Trung tâm Backup dữ liệu tập trung ngành chứng khoán.

 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

+  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: giải pháp đề xuất để xây dựng một Trung tâm Backup tập trung cho ngành chứng khoán.

+  Phạm vi nghiên cứu của đề tài là: xây dựng Trung tâm Backup cho ngành chứng khoán Việt Nam.

 

Kết cấu của đề tài

Ngoài hai phần Mở đầu và Kết luận, đề tài được kết cấu thành 5 chương như sau:

Chương 1: Sự cần thiết của việc hình thành Trung tâm Backup dữ liệu tập trung ngành chứng khoán và những bài học kinh nghiệm

Chương 2: Thực trạng về hoạt động Backup của ngành chứng khoán

Chương 3: Xây dựng Trung tâm Backup dữ liệu tập trung ngành chứng khoán.

Chương 4: Kế hoạch và kinh phí triển khai

Chương 5: Đánh giá mức độ thành công và rủi ro của dự án

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HÌNH THÀNH TRUNG TÂM BACKUP TẬP TRUNG NGÀNH CHỨNG KHOÁN VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1.1.

Nhu cầu thực hiện việc Backup của ngành chứng  khoán

1.1.1.

Tổng quan về Backup

1.1.2.

Nhu cầu thực hiện Backup ngành chứng khoán

1.2.

Kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Backup tập trung tại một số nước

1.2.1.

Mỹ

1.2.2.

Bắc Âu

1.2.3.

Ấn Độ

1.2.4.

Hàn Quốc

1.2.5.

Israel

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG BACKUP CỦA NGÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

2.1.

Đánh giá hiện trạng công nghệ thông tin của ngành chứng khoán Việt Nam

2.1.1.

Tổ chức hệ thống tin học nghành chứng khoán

2.1.2.

Đánh giá hệ thống tin học tai các TTGDCK

2.2.

Thực trạng hoạt động Backup của ngành chứng khoán Việt Nam

2.2.1

Thực trạng hoạt động Backup tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

2.2.2.

Thực trạng hoạt động Backup tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

2.2.3.

Đành giá chung hoạt động Backup  của ngành chứng khoán

CHƯƠNG III.

XÂY DỰNG TRUNG TÂM BACKUP TẬP TRUNG NGÀNH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

3.1.

Định hướng chiến lược về công nghệ ngành chứng khoán Việt Nam

3.1.1.

Mục tiêu phát triển công nghệ thông tin ngành chứng khoán

3.1.2.

Định hướng chiến lược về công nghệ thông tin ngành chứng khoán

3.2.

Xây dựng Trung tâm Backup tập trung ngành chứng khoán

3.2.1.

Mô hình tổ chức Trung tâm Backup tập chung ngành chứng khoán

3.2.2.

Công nghệ phục vụ cho Trung tâm dự phòng

3.2.3.

Vấn đề lựa chọn địa điểm

3.2.4.

Hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm Backup tập trung ngành

CHƯƠNG IV.

KẾ HOẠCH VÀ KINH PHÍ TRIỂN KHAI

4.1

Kế hoạch triển khai

4.1.1.

Lộ trình triển khai

4.2.

Kinh phí triển khai

4.2.1.

Kinh phí

4.2.2.

Nguồn kinh phí

CHƯƠNG V.

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG VÀ RỦI RO CỦA  DỰ ÁN

5.1.

Các yếu tố đảm bảo thành công

5.1.1.

Các yếu tố tổ chức

5.1.2.

Đội ngũ cán bộ của UBCKNN

5.1.3.

Yếu tố tài chính

5.1.4.

Yếu tố khác

5.2.

Các rủi ro

5.2.1.

Rủi ro của môi trường ngoại cảnh

5.2.2.

Các rủi ro nội tai UBCKNN

5.2.3.

Rủi ro khi phát triển và sử dụng hệ thống ứng dụng tại UBCKNN

5.3.

Khuyến nghị và cách khắc phục rủi ro

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.05.10
Chủ biên: TS.Đoàn Thanh Tùng
Năm xuất bản: UB.05.10

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Hướng dẫn đầu tư vào TTCK
Đề tài ”Tổ chức kinh doanh dịc vụ chứng khoán Việt Nam nhìn từ góc độ so sánh”
Danh mục Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Ủy ban năm 2013
Một số giải pháp để quản lý các giao dịch cổ phiếu quỹ
Kinh tế - xã hội Việt Nam hướng tới chất lượng tăng trường, hội nhập - phát triển bền...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Các lớp chiêu sinh học tháng 01/2020 (16/03/2020-10:16)
Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2020 (19/02/2020-14:27)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9550180
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng