Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Giải pháp ứng dụng CNTT trong giao dịch có sàn tại TTGDCK HN”

Đề tài “Giải pháp ứng dụng CNTT trong giao dịch có sàn tại TTGDCK HN”

 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Đức Mạnh

Đơn vị chủ trì: Trung tâm GDCK Hà Nội

Mã đề tài: UB.06.16

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay không ai có thể phủ nhận những tính năng vượt trội, hiệu quả to lớn của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động xã hội... và đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Đến thời điểm hiện tại, thì đại đa số các thị trường chứng khoán trên thế giới đã được tự động hoá một phần hay toàn bộ hoạt động của thị trường dựa trên những ứng dụng của công nghệ thông tin.

Trong hơn 02 năm qua, TTGDCK HN cũng đã xây dựng được một hệ thống máy tính phục vụ giao dịch theo mô hình nhập lệnh tại sàn. Hệ thống này cho đến nay vẫn vận hành tốt và phần nào đáp ứng được nhu cầu giao dịch trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, mô hình nhập lệnh tại sàn dường như không còn phù hợp và đang cản trở hoạt động giao dịch phát triển theo chiều sâu.

Do vậy, chúng tôi lựa chọn đề tài khoa học “Giải pháp ứng dụng CNTT trong giao dịch có sàn tại TTGDCK HN với mong muốn góp phần đánh giá lại những tác động của mô hình giao dịch có sàn, từ đó đưa ra giải pháp ứng dụng CNTT  nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của TTGDCK HN.

 

Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Cho đến nay, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học được triển khai thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong ngành chứng khoán. Tuy nhiên ứng dụng CNTT trong giao dịch không sàn là một vấn đề khá mới, nội dung nghiên cứu vừa có chiều sâu , vừa có tính ứng dụng cao. Do vậy cần phải có một nghiên cứu cụ thể dựa trên tình hình thực tế của TTGDCK HN 

 

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu hệ thống lý luận về ứng dụng CNTT trong giao dịch không sàn, tìm hiểu kinh nghiệm của các nước trên thế giới từ đó đưa ra giải pháp phù hợp với điều kiện đặc thù của TTGDCK HN trong giai đoạn hiện nay cũng như trong khoản thời gian dài hơn từ 5 đến 7 năm.

 

Phạm vi của đề tài

Đối tượng của đề tài “Giải pháp ứng dụng CNTT trong giao dịch không sàn tại TTGDCK HN” được xác định cụ thể là TTGDCK HN, tập trung vào vấn đề giao dịch và các vấn đề có liên quan khác đến giao dịch như giám sát, thông tin thanh toán bù trừ. Giải pháp đưa ra được giới hạn trong phạm vị ứng dụng CNTT của TTGDCK HN, những ứng dụng CNTT tương ứng của phía thành viên thị trường cũng sẽ được đề cập đến để đảm bảo tính khả thi của đề tài. Ngoài ra do đặc điểm phát triển nhanh chóng của thị trường cũng như nhu cầu cải tiến công nghệ liên tục, đề tài cố gắng xây dựng một giải pháp an ninh mở, không chỉ đáp ứng được yêu cầu hiện tại, mà còn sẵn sàng nâng cấp khi điều kiện thay đổi.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm:

-   Vài nét về sàn giao dịch, giao dịch không sàn và ứng dụng CNTT trong giao dịch không sàn. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

-   Thực trạng và giải pháp ứng dụng CNTT trong giao dịch không sàn tại TTGDCK HN.

 

Kết cấu đề tài

Đề tài được kết cấu thành 3 chương gồm:

Chương 1: Những vấn đề chung về ứng dụng CNTT trong giao dịch không sàn

Chương 2: Thực trạng ứng dụng CNTT trong giao dịch có sàn tại TTGDCK HN

Chương 3: Giải pháp ứng dụng CNTT trong giao dịch không sàn tại TTGDCKHN

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIAO DỊCH KHÔNG SÀN

1.1.

Những vấn đề chung về giao dich không sàn

1.1.1.

Sàn giao dịch và giao dich không sàn

1.1.1.1.

Sàn giao dịch

1.1.1.2.

Giao dịch không sàn

1.1.2.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch không sàn

1.1.2.1.

Tổng quan về ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch không sàn

1.1.2.2.

Mô hình và tiêu chuẩn ứng dụng CNTT trong giao dịch không sàn

1.1.2.3.

Sản phẩm của ứng dụng CNTT trong giao dịch không sàn

1.2

Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch không sàn của các nước trên thế giới

1.2.1.

Kinh nghiệm của Sở giao dịch chứng khoán Bursa-Malaysia

1.2.2.

Kinh nghiệm của NASDAD

1.2.3.

Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIAO DỊCH CÓ SÀN TẠI TTGDCK HN

2.1.

Thực trạng mô hình giao dịch có sàn đang áp dụng tại TTGDCK HN

2.1.1.

Vai trò, chức năng, nhiêm vụ và định hướng phát triển của TTGDCK HN

2.1.2.

Thực trạng mô hình giao dịch có sàn đang áp dụng tại TTGDCKHN

2.1.2.1.

Mô hình tổ chức hệ thống giao dịch tại TTGDCKHN

2.1.2.2.

Sàn giao dịch

2.2.

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch có sàn tại TTGDCKHN

2.2.1.

Mô hình tổng thể hệ thống

2.2.2.

Thực trạng phần mềm giao dịch và cá phân hệ hỗ trợ

2.2.3.

Thực trạng cơ sở hạ tằng trang thiết bị mạng, máy tính và truyền thông

2.2.3.1.

Trang thiết bị phần cứng

2.2.3.2.

Hạ tầng kết nối các thành viên thị trường

2.2.3.3.

An ninh bảo mật  và an toàn dữ liệu

2.3.

Những vấn đề đặt ra đối với TTGDCK HN khi chuyển đổi mô hình từ giao dịch có sàn sang giao dịch không sàn

CHƯƠNG III.

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIAO DỊCH KHÔNG SÀN TẠI TTGDCK HN

3.1.

Định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch không sàn tại TTGDCKHN

3.2.

Mô hình tổng thể hệ thống CNTT ứng dụng trong giao dịch không sàn tại TTGDCKHN

3.3.

Giải pháp xậy dựng các sản phẩm cụ thể của ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch không sàn

3.3.1.

Giải pháp phần cứng ứng dụng

3.3.1.1.

Phần mềm giao dịch không sàn

3.3.1.2.

Phần mềm giám sát giao dịch không sàn

3.3.1.3.

Phần mềm công bố và cung cấp thông tin giao dịch không sàn

3.3.2.

Giải pháp về thiết bị, truyền thông và an ninh bảo mật

3.3.2.1.

Nền tảng hệ thống máy chủ và các thiết bị khác

3.3.2.3.

An ninh bảo mật an toàn dữ liệu

 

KẾT LUẬN

(Nguồn:Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.06.16
Chủ biên: ThS. Đỗ Đức Mạnh
Năm xuất bản: 2006

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020”
Luật thuế Thu nhập cá nhân
Xây dựng mô hình phân tích hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nhằm phục vụ công tác quản...
Đề tài “Mô hình định lượng rủi ro và khả năng ứng dụng trong quản lý thị trường chứng...
Những vấn đề kinh tế Việt Nam (qua các bài viết của cán bộ viện KTVN đăng trên tạp chí NCKT...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Các lớp chiêu sinh học tháng 8/2019 (07/08/2019-15:36)
Thông báo thi chuyên môn ngày 17/07/2019 đến 19/07/2019 (10/07/2019-09:28)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8731637
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng